alkomat online

alkomat online

Sprawdź teoretyczny poziom alkoholu we krwi.

Jak działa alkomat online - opis działania alkomatu z przykładami

Poniżej są umieszczone informacje w jaki sposób alkomat online próbuje wyliczyć poziom alkoholu po jego spożyciu.

Alkomat online został stworzony, bazując na wyliczeniach matematycznych z uwzględnieniem, norm dla człowieka.

Stan wskazujący lub nietrzeźwości

Polskie prawo, przewiduje dozwoloną ilość alkoholu we krwi wyrażoną w promilach.

Odpowiednio:

 • 0.2‰ do 0.5‰ - Stan „wskazujący na spożycie alkoholu”:
  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

 • powyżej 0.5 - Stan nietrzeźwości:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Alkomat online podaje wyniki w ‰, w odróżnieniu od alkomatów przenośnych, używanych przez Policję, które podają wynik w mg na dm sześcienny.

Więc czym jest promil:

 • Promil - ‰ Jest to 1 tysięczna część. Czyli 10‰ = 1%.
Przykład w uproszczeniu:

Mężczyzna ważący 100 kg ma w organizmie około 70% wody. (Dla kobiet przyjmuje się 60%)

Stężenie alkoholu liczy się dzieląc ilość spożytego alkoholu przez ilość wody w organizmie. Zakładając, że ten sam mężczyzna spożył 70 g alkoholu. (Np. 3 duże piwa 5.9% to około 89 ml alkoholu, co przekłada się na 70g alkoholu)

Daje nam to stężenie równe: 70 / (100 *07) = 1 g/kg = 0,001 = 0.1% = 1.0‰.

Dwa decydujące czynniki to ilość spożytego alkoholu i waga. (Np. dla mężczyzna ważący połowę tego co w przykładzie czyli 50kg, alkomat online wskaże dwa razy większe stężenie czyi 2‰.)

Czas od spożycia:

Głownie to wątroba jest odpowiedzialna za metabolizm alkoholu, który mniej więcej wynosi 10g na godzinę. Pamiętając, że najwyższe stężenie pojawia się po około 30min w przypadku pustego żołądka, do około 1.5h, gdy żołądek był pełny, alkomat online, może wyliczyć moment, kiedy stężenie spadnie do 0.

Więc, zgodnie z naszym przykładem, aby pozbyć się 70g alkoholu, nasz organizm potrzebuje około 7h.

Wersja zaawansowana alkomatu online

Trwają prace nad wersją zaawansowaną alkomatu online. Gdzie będzie on dokładniej wyliczał “zawartość wody w organizmie”, oraz da możliwość określenia np. szybkości spalania alkoholu, więc teoretycznie będzie umożliwiać dokładniejsze wyliczenia. Zwłaszcza jeśli ktoś pozna swój organizm.

Uwaga

Alkomat online służy tylko do wyliczenia teoretycznej zawartości alkoholu we krwi. Ze zwględu na to, że każdy organizm spala alkohol inaczej, kalkulator (alkomat), bazuje na pewnych normach, które mogą nie być poprawne w każdym przypadku. Zażywanie leków, lub nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, geny i wiele innych czynników, może znacznie opóźnić proces metabolizmu.

Miejsce na Twoją reklamę

Zapraszamy do współpracy, jeśli interesuje Cię reklama w tym miejscu, zapraszamy do formularza kontakowego.