alkomat online

alkomat online

Sprawdź teoretyczny poziom alkoholu we krwi.

Opublikowano: 16.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022
Czas potrzebny na przeczytanie: 3 min.

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu

Wstęp:

W przypadku poruszania się rowerem, analogicznie jak w przypadku kierowania samochodem wynik pomiaru alkomatem może dać nam jeden z trzech rezultatów:

 1. Trzeźwy - do 0.22‰ W przypadku kiedy zawartość alkoholu we krwi wynosi poniżej 0.2 promila. (I nie zwiększa się.)

 2. Stan „wskazujący na spożycie alkoholu” - 0.2‰ do 0.5‰

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.
 3. Stan nietrzeźwości - powyżej 0.5‰

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Uwaga odnośnie jednostek

Alkomat policyjny w odróżnieniu od alkomatu online prezentuje zwykle wynik w mg/l (miligramy na litr (dm3)) wydychanego powietrza.

Konsekwencje

Nowy taryfikator od 1 stycznia 2022.

Od pierwszego styczna 2022 roku, zostały zaostrzone kary za jazdę rowerem zarówno w przypadku stanu wskazującego (2) jak i nietrzeźwości (3).

 • Jeśli alkomat wskaże stan (1), możemy powiedzieć, że akurat mamy duże szczęście, gdyż zmieściliśmy się w limicie obowiązującym w Polsce.

 • Jeśli alkomat wskaże stan wskazujący (2), na drodze publicznej, strefie ruchu lub strefie zamieszkania to grozi nam.

  • Art. 87 par. 2 ustawy Kodeks wykroczeń przewiduje za taki czyn nie mniej niż 1 000 zł mandatu maksymalnie zaś 5 000 zł podczas kontroli drogowej,
  • jeśli zaś sprawa trafi do sądu może wynieść nawet 30 000 zł.
  • zgodnie z § 4 może być również orzeczony zakaz jazdy rowerem (nie stracimy prawa jazdy)
 • Jeśli alkomat wskaże stan nietrzeźwości (3)

  • Art. 87 par. 1a ustawy Kodeks wykroczeń przewiduje za taki czyn nie mniej niż 2 500 zł mandatu, maksymalna kwota zostaje na tym samym poziomie 5 000*zł podczas kontroli drogowej.
  • jeśli zaś sprawa trafi do sądu może wynieść 30 000 zł.
  • zgodnie z § 4 może być również orzeczony zakaz jazdy rowerem (nie stracimy prawa jazdy).

Ustawa

Poniżej fragment U S T A W Y z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń" Opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269, 2328

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny
pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
©Kancelaria Sejmu s. 32/54
28.12.2021
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec
zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1