alkomat online

alkomat online

Sprawdź teoretyczny poziom alkoholu we krwi.

Opublikowano: 9.08.2022
Czas potrzebny na przeczytanie: 1 min.

Stan wskazujący lub nietrzeźwości

Polskie prawo, przewiduje dozwoloną ilość alkoholu we krwi wyrażoną w promilach.

Odpowiednio:

  • 0.2‰ do 0.5‰ - Stan „wskazujący na spożycie alkoholu”:
    1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub
    2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

  • powyżej 0.5 - Stan nietrzeźwości:
    1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
    2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Alkomat online podaje wyniki w ‰, w odróżnieniu od alkomatów przenośnych, używanych przez Policję, które podają wynik w mg na dm sześcienny wydychango powietrza.

Część konsekwencji za prowadzenie pojazdów jest opisana, w artykule: “Jazda rowerem po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne”. Konsekwencje są różne w zależności od tego, czy kierowca był w “stanie po spożyciu”, czy “stanie nietrzeźwości”. Natomiast w obu przypadkach liczba punktów karnych jest taka sama 15 punktów karnych.