alkomat online

alkomat online

Sprawdź teoretyczny poziom alkoholu we krwi.

Opublikowano: 8.08.2022
Czas potrzebny na przeczytanie: 1 min.

Pierwszy raz spotykamy się z przekroczeniem 2% progu.

Z danych dziennych Policji można wnioskować, że niedziela to dzień gdy po drodze porusza się największa liczba kierowców po spożyciu alkoholu. (Bez podziału na stan wskazujący i stan nietrzeźwości)

W 2022 roku do końca lipca było 31 niedziel. Więc u 10 209 osób alkomat wskazał stan po spożyciu alkoholu. Widzimy, że jest średnio prawie 330 osób co niedziala.

Natomiast wraz z końcem lipca 2022 mamy pierwszy raz do czynienia z przekroczeniem 2% poziomu kierowców pod wpływem alkoholu w stosunku do liczby interwencji Policji właśnie w niedzielę.

Oznacza to, że np. średnio na 100 niedzielnych interwencji Policji przeprowadzonych w 2022 przypadają ponad dwa przypadki kierowców kierujących po spożyciu alkoholu. W ostatnich 4 latach było to zawsze poniżej 2%.

Może gdyby skorzystali z alkomatu online, udałoby się uniknąć przykrych konsekwencji.

Wyliczenia bazują na danych od 2009 roku. Dopiero od 2009 roku Policja poublikuje liczbę interwencji. Dzięki czemu możemy opoliczyć Średni procent kierowców po spożyciu alkoholu na liczbę interwencji. Oraz zostały ograniczone do pierwszych siedmiu miesięcy każdego roku, aby zminimalizować wpływ sezonowości na prezentowane dane.